We vroegen aan Maxime Petitjean om ons meer te vertellen over de opening van het nieuwe Pharma-crossdock, en die ging daar gretig op in.

Maxime, kun je kort uitleggen wat dit nieuwe crossdock is, en wat hier allemaal gebeurt?

“Het crossdock vormt een cruciaal knooppunt in ons LTL-netwerk. LTL (Less Than Truckload)-zendingen zijn vrachten die geen volledige vrachtwagen vullen. Logischerwijs willen we als logistieke dienstverlener altijd verschillende LTL’s combineren om onze transportcapaciteit optimaal te benutten. Daar gebruiken we dus een crossdock voor.

Verder wordt het crossdock ook gebruikt voor het overladen van FTL (Full Truckload)-zendingen. Dit gebeurt wanneer een volledige vracht van transportuitrusting dient te veranderen, omdat ze op een andere manier (te land, ter zee, of in de lucht) getransporteerd zal worden.

Het nieuwe Pharma Crossdock is een state-of-the-art BREEAM-gecertificeerd gebouw van 15,000m² met een vaste temperatuur van 20°, maar ook een koelgedeelte met een temperatuur tussen 2° en 8°. Op deze site is een windmolen aanwezig, en het dak van het crossdock is uitgerust met zonnepanelen.”

Hoe kadert deze opening in de pharmastrategie van H.Essers?

“Met dit nieuwe crossdock willen we verder groeien in het LTL-segment, een strategische keuze van de Pharma Business Unit. De ligging, vlakbij onze eigen treinterminal, geeft ons ook de mogelijkheid om de synchromodaliteit in Pharma Transport verder te benutten.

Vanwege de extra plaats kunnen we nu meedenken over het aanbieden van VAS (Value Added Services) voor klanten. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van verwarmingsdekens of temperatuurloggers. Maar de focus van de Business Unit blijft natuurlijk het effectieve transport, en daar speelt het crossdock een belangrijke rol in.

Daarnaast kan de Pharma Business Unit uiteraard niet verder groeien zonder dat we hiervoor de juiste mensen aanwerven, maar ook behouden. De mooie kantoorruimtes en aangename plekken voor ontspanning moeten bijdragen tot een ware happy workplace.”


Hoeveel mensen zullen hier werken?

“Alle medewerkers van de Pharma Transport Business Unit zijn naar de nieuwe site verhuisd. Concreet gaat het over een 150-tal bedienden en een 35-tal operatoren die de vrachten laden en lossen.”


Wat zijn de stappen die volgen op deze opening?


“De verhuis is op 12 september gestart, en sinds enkele weken is alles en iedereen daar ook al volledig gesetteld. De volgende stap is nu om de strategie commercieel en operationeel waar te maken: inzetten op een Europees LTL-netwerk met synchromodaliteit, waar deze nieuwe site een centrale rol in heeft.”