Driver Coordinator | Frankenthal

Plannen en organiseren van de uit te voeren taken binnen de vooraf vastgestelde tijdsnormen en aansturen van de medewerkers om een soepele dienstverlening te garanderen, de kwaliteit van de service te waarborgen en de klanttevredenheid te maximaliseren.
RESULTATEN
ZORGEN VOOR DE DAGELIJKSE ORGANISATIE
Zorg dragen voor de dagelijkse organisatie van de werkzaamheden van de medewerkers om enerzijds de klanttevredenheid te garanderen en anderzijds de levering van diensten binnen de vooraf bepaalde tijd te garanderen.
TAKEN:
Het verdelen en plannen van de uit te voeren werkzaamheden onder de teamleden.
Opvolgen van de voortgang van het werk.
Doorgeven van klachten en/of problemen of zoeken naar oplossingen voor gemeenschappelijke problemen.
De personeelsbezetting, efficiëntie en productiviteit van de werknemers en het team opvolgen.
MANAGEN EN MOTIVEREN
Managen en motiveren van de teamleden en waar nodig bijsturen om de motivatie en productiviteit van de medewerkers te waarborgen en een kwalitatief hoogstaande levering te garanderen.
TAKEN:
Creëren van een positieve sfeer binnen het team.
Trainen, begeleiden en coachen van nieuwe medewerkers.
Dienen als informatie- en aanspreekpunt bij vragen of ontevredenheid.
Stimuleren van medewerkers om te leren en zich te ontwikkelen.
Werven van nieuwe medewerkers en evalueren van hun prestaties.
UITVOEREN VAN KWALITEITSCONTROLES
Uitvoeren van kwaliteitscontroles en bewaken van het werk en de producten om een kwaliteitslevering aan de klant te garanderen en de goede reputatie van de organisatie te waarborgen.
TAKEN:
Uitvoeren van kwaliteitscontroles op het geleverde werk.
Medewerkers bewust maken van kwaliteit.
Doorvoeren van aanpassingen in werkinstructies, procedures, handelingen, werkmethoden, etc. om de kwaliteit te verbeteren.
Deelnemen aan audits als onderdeel van het kwaliteitsborgingssysteem.
SAMENWERKING
Deelnemen aan de uitvoering van de dagelijkse activiteiten om binnen de gewenste tijd op te leveren.
TAKEN:
Samen met het team dagelijkse werkzaamheden uitvoeren.
Zelfstandig uitvoeren van taken.
Het uitvoeren van ondersteunende administratieve werkzaamheden.
DAGELIJKSE CONTACTEN ONDERHOUDEN
Dagelijks contact onderhouden met andere afdelingen voor een correcte administratieve opvolging.
TAKEN:
Het ontvangen van informatie van andere afdelingen in het kader van komende werkzaamheden met bijbehorende deadlines.
Beantwoorden van vragen van andere afdelingen over planning, werklast, mogelijkheden, prioriteiten, problemen, etc.
Bij problemen de dagelijkse planning bespreken met de andere betrokken afdelingen.
Wijzigingen in de planning zo snel mogelijk doorgeven.
Administratieve taken zelfstandig uitvoeren.
VOORTDUREND OP ZOEK NAAR VERBETERINGEN
Voortdurend zoeken naar verbeteringen in processen, procedures en werkinstructies om de werking van de dienst te optimaliseren en efficiëntie te bereiken.
TAKEN:
Brengen van ideeën voor optimalisatie van het werk.
Verbeteringsvoorstellen bespreken met de manager.
Werkinstructies opstellen, uitvoeren en optimaliseren.
Medewerkers informeren over veranderingen in processen, procedures en werkinstructies.
De positieve aspecten van verandering communiceren naar het team.
VASTSTELLEN EN HANDHAVEN VAN VEILIGHEID EN ORDE
Vaststellen en handhaven van veiligheidsvoorschriften en orde op de werkplek om te zorgen voor veilige werkomstandigheden en een veilige werkplek voor alle medewerkers van de organisatie.
TAKEN:
Het handhaven van een ordelijke werkplek.
Toezien op de naleving van de veiligheidsvoorschriften op de werkplek.
Bewustmaken van werknemers van veiligheid en risico’s.
Invoeren van pragmatische verbeteringen op het gebied van veiligheid en orde.
GEDRAGSCOMPETENTIES
analyseren
Besluitvorming
Organiseren
Motiveren
Coachen/Ontwikkelen
Samenwerken
Zichzelf beheersen/Coping

Apply now!