Ontmoet Ron, Business Unit Manager van Liquid Bulk

In maart begon Ron aan zijn nieuwe uitdaging als Business Unit Manager voor Liquid Bulk. Liquid Bulk is het transporteren van vloeistoffen, zowel gevaarlijke als niet-gevaarlijke, in Tanks en tankcontainers. De ideale kans om meer te weten te komen over wie Ron is, waarom hij voor ons bedrijf koos, en wat zijn doelen zijn voor 2023.

Kun je jezelf kort voorstellen?
Ron: “Ik ben Ron Simpelaar, 54 jaar oud en getrouwd met Natalie. Samen hebben we een dochter: Megan. Momenteel woon ik in Breskens in de Nederlandse provincie Zeeland, waar ik ook oorspronkelijk vandaan kom.”

Hoe ben je naar deze rol gegroeid?
Ron: “Vanaf 1995 ben ik werkzaam binnen de logistieke sector en ook ik ben onderaan de ladder begonnen. Zo heb ik de tijd en de kans gehad om de kneepjes van het vak te leren in elke laag van het bedrijfsleven. In 2008 heb ik mijn eerste stappen gezet binnen het intermodale deel van de transportketen. Intermodaal transport is een specifieke manier van transport waarbij een laadeenheid (container – trailer – wissellaadbak) middels verschillende vervoermiddelen (via de weg, het spoor, of het water) van A naar B wordt vervoerd.

Waarom heb je voor H.Essers gekozen?
Ron: “Hierin zijn drie factoren zijn doorslaggevend geweest:

  • – Intermodale karakter van de Liquid Bulk-afdeling: mijn kennis van het intermodale vervoer gekoppeld aan het Intermodale DNA van de Liquid Bulk-afdeling vormde voor mij de reden om in te gaan op de aangereikte opportuniteit. Het is mijn overtuiging dat Intermodaal transport de toekomst vormt voor transport van goederen over langere afstand omdat het kostenefficiënt is, snel, en beter voor het milieu door de reductie van stikstofuitstoot.
  • – Het familiale karakter: dankzij ons familiale karakter staan we sneller open voor verandering en aanpassing. Veel multinationals willen alles vanuit één centrale positie sturen, waardoor het langer duurt om beslissingen te nemen. Wij laten dat snelle beslissingsproces wel toe. Dit schept vertrouwen tussen partijen en bevordert het gedachtengoed om te veranderen en verbeteren.
  • – Ondernemerschap: ik kan me heel erg in deze bedrijfswaarde vinden. Zelf wil ik ook graag in de frontlinie staan om de doelen te halen die we onszelf hebben gesteld. De neuzen moeten in dezelfde richting staan; individueel kan je enkel het verschil maken als het team perfect op elkaar is afgestemd.

Verder heb ik altijd respect gehad voor H.Essers als bedrijf. Dit is een frisse onderneming die strategisch moedige en innoverende beslissingen durft te nemen.”

Sinds maart ben je de nieuwe Busniess Unit Manager voor Liquid Bulk. Wat zijn jouw belangrijkste taken?
Ron: “Ik rapporteer aan Pascal Vranken, en mijn belangrijkste taak is om om verschillende bedrijven die werden overgenomen binnen onze Liquid Bulk-afdeling samen te voegen tot een entiteit. Zo zullen we de verschillende culturen integreren door alle sterktes en kennis te versmelten met het H.Essers-DNA. Zo creëren we een sterke basis voor verdere groei, zowel organisch als door eventuele toekomstige acquisities.
Op vlak van de dagelijkse werking heeft het stroomlijnen van al onze processen de hoogste prio. Momenteel zijn we bezig met het opnieuw uittekenen van die processen en ze te koppelen aan de enigszins veranderde organisatiestructuur binnen de Liquid Bulk-afdeling. Zo zullen we beter gewapend zijn voor de toekomst.”


De rebranding van de Liquid Bulk-sites zal hier ongetwijfeld in helpen. Waarom is die belangrijk en wat heb je eruit geleerd?
Ron: “Naar de buitenwereld toe is een rebranding natuurlijk een versterking van je marktpositie. We willen naar buiten treden als een uniform bedrijf dat dankzij de intermodaliteit een one-stop shop-oplossing kan aanbieden aan klanten. En intern krijgen medewerkers een ijkpunt, een kapstok om vooruit te kijken met het H.Essers-DNA dat door de aderen stroomt.

De rebranding heeft me geleerd dat de collega’s zeker openstaan voor verandering. Dat is een goede zaak, want het geeft energie om verder te gaan. Door iedereen te engageren en te begeleiden om de resultaten te zien, creëer je ook motivatie bij de collega’s om mee in het nieuwe verhaal te stappen. Daarom ligt er nu een nieuwe structuur op tafel die voor iedereen duidelijkheid zal scheppen. Vanaf dan kijken we alleen nog vooruit.”

Wat zijn jouw grootste uitdagingen in 2023?

Ron: ” Er zijn er drie:

  • – Het stroomlijnen van onze structuur met processen en werkmethodes die op elkaar zijn afgestemd. Daar heb ik al over gesproken, maar het blijft desondanks superbelangrijk.
  • – Verder groeien in ons segment. Op dat gebied zijn we goed bezig. Onze volumes stijgen, en dankzij onze interne kostenopvolging kunnen we scherpe offertes bij klanten neerleggen.
  • – Het vastleggen van nieuwe corridors (= transportroutes). We onderzoeken hoe we zo efficiënt mogelijk kunnen transporteren door gebruik te maken van al onze resources: sites, collega’s, storage facilities, … Dat vergt samenwerking tussen onder andere planning, customer service, sales, en ook andere business units binnen ons bedrijf.Het uiteindelijke doel is om een win-winsituatie te creëren voor zowel de klant als onszelf.”