Tijdens Corona zijn onze medewerkers meer dan ooit onze helden

21 augustus 2020 - 9:00

Als logistiek bedrijf is H.Essers ook in tijden van pandemie essentieel om de noodzakelijke goederenstromen te garanderen. Om onze medewerkers maximaal te beschermen en te motiveren plaatsen we meer dan ooit onze werknemers centraal. Bovenop de veiligheidsmaatregelen van de overheid die we strikt opvolgen, voegen we zelf voortdurend proactief extra maatregelen toe.

We communiceren intensief en transparant met al onze medewerkers via een specifieke coronawebsite en een nieuw sms-platform om ook onze magazijniers en chauffeurs onmiddellijk te bereiken. Naast alle maatregelen en nieuwsupdates delen we ook de vele dankbetuigingen van onze klanten met de werknemers. De H.Essers Coronacontinuïteitsgids bundelt alle informatie in een overzichtelijk document voor medewerkers en externen.

 

Helden

Om onze mensen een hart onder de riem te steken en onze dankbaarheid te tonen voor hun blijvende inzet investeren we in een H.EROES-campagne. Deze campagne bestaat uit korte video’s waarin steeds een bepaalde doelgroep (bijvoorbeeld de chauffeurs, IT-specialisten, …) de hoofdrol speelt. De video’s worden via interne en externe communicatiekanalen gedeeld.

 

Inzamelactie tablets en laptops

Ook in tijden van crisis willen we als bedrijf onze steun bieden aan sociale doelen. Zo organiseren we onder andere een inzamelactie van oude tablets en laptops onder het personeel. Nadat onze IT-medewerkers op vrijwillige basis de apparaten klaarmaken voor hergebruik, schenken we ze aan hulpbehoevende gezinnen voor het uitvoeren van digitale huiswerkopdrachten.