It's transpossible

Cargo Officer | uik

Voor onze Air Cargo Logistics Business Unit op de luchthaven van Luik zijn we op zoek naar een gemotiveerde Cargo Officer.

"Onze Air Cargo Logistics – Business Unit organiseert het wegtransport van luchtcargo tussen Europese luchthavens (hoofdzakelijk België, Duitsland, Engeland en Frankrijk – Port to port), alsook van bij de klant naar de luchthaven (Door to Port) en van de luchthaven naar de klant (Port to Door).Onze klanten zijn onder andere grote luchtvrachtmaatschappijen die de luchthavens als hub gebruiken. Goederen die van het vliegtuig komen, worden in onze speciaal uitgeruste trailers geladen en verder over de weg getransporteerd."

Als Cargo Officer sta je in voor de coördinatie van de volledige truckingactiviteiten voor een aantal klanten en fungeer je als tussenschakel tussen de uit te voeren opdrachten van de klant en de transportplanning van deze Business Unit.
Jouw taken bestaan uit:
•Verwerken van de vracht op binnenkomende en vertrekkende vluchten van de klant op de luchthaven van Luik: boeken van alle vrachten die getruckt dienen te worden (zowel import- als exportvluchten).
•Aanmaken van orders en manifesten om de vracht te plannen op de trucks.
•Inplannen en aansturen van chauffeurs.
•Fungeren als aanspreekpunt voor de klant: informeren en behandelen van klachten of vragen.
•Faciliteren van de warehouse-activiteiten: aanmelding bij handling agent en uitvoeren van fysieke warehouse checks.
•Voorbereiden van de facturatie.

Je rapporteert aan de Station Manager en Business Unit Manager en werkt in een voltijds uurrooster van maandag tot vrijdag. Er bestaat de mogelijkheid tot werkoproep tijdens het weekend in samenspraak met de andere teamleden.

Pour notre Business Unit Air Cargo Logistics à l'aéroport de Liège, nous sommes à la recherche d'un responsable fret motivé.

"Notre unité d'affaires Air Cargo Logistics – Business Unit organise le transport routier de fret aérien entre les aéroports européens (principalement la Belgique, l'Allemagne, l'Angleterre et la France – Port to port), ainsi que du client à l'aéroport (Door to Port) et de l'aéroport au client (Port to Door), entre autres, nos clients comprennent de grandes compagnies de fret aérien qui utilisent les aéroports comme hub. Les marchandises en provenance de l'avion sont chargées dans nos remorques spécialement équipées et transportées par la route."

En tant qua Cargo Officer, vous serez responsable de la coordination de toutes les activités de transport routier pour un nouveau gros client et vous serez l'intermédiaire entre le client et la planification du transport de cette Business Unit.
Vos tâches comprennent:
•Traitement des marchandises entrantes et sortantes sur les avions à l'aéroport de Liège: la réservation de toutes les charges à transportés sur la route  ( ainsi l’importation que l’'exportation).
•Créer des commandes et des manifestes pour planifier les charges sur les camion​s.
•Planifier et superviser les chauffeurs.
•Agir en tant que point de contact pour les clients: informer et gérer des plaintes , questions.
•Faciliter les opérations de l'entrepôt: l'enregistrement des camions chez l’agence d’affrètement et la réalisation de contrôles physiques des charges dans l'entrepôt.
•Préparation de la facturation.

Vous rapportez au Station Manager ainsi qu’au Business Unit Manager et travaillez selon un horaire à temps plein du lundi au vendredi.  Il y a également un service de weekend à assurer en rotation avec les autres membres de l’équipe

 

Jouw profiel

 • Je hebt bij voorkeur reeds enkele jaren relevante ervaring in luchtvracht.
 • Je beschikt over een goede geografische kennis van de te plannen landen.
 • Je hebt een basiskennis in douanedocumenten en een goede kennis van de verkeers- en transportwetgeving (rij- en rusttijden, ADR-voorschriften).
 • Je hebt inzicht in de marktsituatie wat betreft transporttarieven en ervaring met een planning-informaticasysteem.
 • Je bent klantgericht en kan diplomatisch en tactvol communiceren.
 • Je beschikt over een gezonde dosis overtuigingskracht, besluitvaardigheid en bent organisatorisch sterk.
 • Je gaat resultaatgericht en kostenbewust te werk en bent administratief nauwkeurig.
 • Je hebt een grondige kennis Nederlands, Frans en Engels, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Kennis Duits en/of andere talen zijn mooi meegenomen.

 

 • Vous avez déjà de préférence plusieurs années d'expérience pertinente dans le fret aérien.
 • Vous avez une bonne connaissance géographique des pays à planifier.
 • Vous avez une connaissance de base des documents douaniers et une bonne connaissance de la réglementation du trafic et du transport (heures de conduite et de repos, ADR).
 • Vous comprenez la situation du marché en ce qui concerne les tarifs de transport et vous avez de l'expérience avec un système informatique de la planification.
 • Vous êtes orientés clients et vous pouvez communiquer avec diplomatie et tact.
 • Vous disposez d'un sain degré de persuasion, vous avez l’esprit de décision et êtes organisationnel fort.
 • Vous êtes orienté vers les résultats et conscients des coûts et vous travaillez administratif avec précision.
 • Vous avez une connaissance approfondie du néerlandais, du français et de l'anglais, tant à l'oral qu'à l'écrit.
 • La connaissance de l'allemand et/ou d’autres langues sont un plus.

Wij bieden

Je kan je aan een boeiende, uitdagende job verwachten met heel veel afwisseling. Als familiaal bedrijf is de sfeer bij H.Essers ongedwongen en is direct overleg met je collega’s een natuurlijk gegeven. Wij dragen onze waarden zijnde ondernemerschap, betrouwbaarheid, positivisme, zorg en eenvoud, hoog in het vaandel. Bij H.Essers, als internationale en innovatieve logistieke speler, richt je het vizier ver over de landsgrenzen heen.

In ruil voor je inzet bieden we je een aantrekkelijk loon met een uitgebreid pakket extralegale voordelen. Ook voorzien we een opleidingspakket op jouw maat en zijn er stevige doorgroeimogelijkheden dankzij onze (inter)nationale expansie.

Blijf op de hoogte