Финанси

намерете мечтаната работа в H.Essers

Финансовите експерти ни помагат за набиране на всеобхватна информация и изготвяне на прогнози

Нуждаете се от две причини, поради, които да работите  в H.Essers като финансов специалист? Отдел Финанси е в центъра на нашата организация и се развива непрекъснато. Повишаващата се необходимост от анализи, стратегически насоки и отчети води до съществена еволюция в нашия финансов отдел, както днес, така и утре. Все по-доброто взаимодействие с останалите отдели, осигурява достъп на всички заинтересовани страни до финансовите данни. Съвместната цел на нашите счетоводители и контрольори е да предоставят точни данни и съобразени със ситуацията съвети.

Имаш приоритет към мултидисциплинарна работа в екип -започни работа като финансов контрольор, бизнес партньор, асистент по задължения или сметки на доставчици. 

Виж нашите свободни позиции

Нашите уникални предимства

Възможности за развитие

Израсни, спрямо собствените си амбиции. Иновативната траектория на този отдел създава среда на промени и възможности. Възползвай се от възможността за личностно развитие.

Работи регионално в международен екип.

Разшири своя хоризонт и стани част от амбициозен финансов екип. Наслади се на предимствата да работиш във фамилна компания, с пряка комуникация и процес на взимане на решения в международен контекст.

Обучения

H.Essers предоставя широк набор от обучения, чрез които да развиеш още повече своите умения и компетенции.
Нека работим и израстваме заедно!

Свободни позиции